Bli med å legge et godt grunnlag

- Lærlingplass -

Lærling hos Marthinsen & Duvholt AS

Fadderordning

Du blir en del av et arbeidslag, og du får en fadder som følger deg opp gjennom læretiden din på 2 år.

Det er viktig for oss at du føler deg ivaretatt som lærling hos oss.

Lærebedrift

Vi er godkjent som lærebedrift, og har arbeidsoppgaver som oppfyller alle mål i din læreplanen.

Vi har hatt gleden av å følge 50 lærlinger de siste 22 årene.

Høy standard

Du vil få jobbe på spennende prosjekter sammen med fagsterke og hyggelige medarbeidere.

Vi kan også tilby deg en trygg arbeidsplass med gode arbeidsforhold.

Anleggsmaskinfører faget 

Som lærling innen anleggsmaskinførerfaget vil du få varierte arbeidsoppgaver med ulike typer maskiner og tilleggsutstyr. Vi har en oppdatert og god maskinpark, alle maskiner over 8 tonn har maskinstyring. Vi investerer i vedlikehold på eksisterende maskiner for å holde hele maskinparken i god stand.

Gjennom læretiden vil du utvikle dine evner til å planlegge, gjennomføre og vurdere ulike situasjoner og arbeidsoppgaver. Du vil også få kjennskap til hvordan du håndterer og vedlikeholder maskinene på en forsvarlig måte, og samtidig utvikle evnen din til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Mange arbeidsoppgaver utføres ofte i vanskelig terreng, HMS og KS vil være sentrale fokusområder gjennom hele læretiden din. Opplæringen skal fremme gode arbeidsvaner i samarbeid med alle rundt deg.

Sebastian, Anleggsmaskinfører

Tidligere lærling anleggsmaskinfører

“Fra første stund blir man godt tatt imot og inkludert. Man får lov å prøve seg på alt fra A til Å. Du vil få ansvar fra dag én og du blir ikke satt på sidebenken, du vil alltid få lov til å prøve deg.

Du vil komme borti mye forskjellig og spennende prosjekter både store og små. Ingen dager er like, det er alltid varierte og spennende arbeidsdager.

Det som står høyest hos meg er arbeidsmiljøet. Det er en vanvittig trivelig og flott gjeng å få jobbe sammen med, og du får den hjelpen du trenger om det skulle være noe du lurer på. Prosjektene skal gå fremover, men samtidig så er det også plass til litt tull og tøys.”

Vei og anleggsfaget

Som lærling innen vei- og anleggsfaget vil du ta del i alt av arbeidsoppgaver innen vei og anlegg, veiutbygging og store industri- og boligtomter. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur.

Gjennom læretiden vil du få god kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knyttet til bygging, drift og vedlikehold av veier. Du vil også lære riktig bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Veibygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, opplæringen skal fremme kunnskap om din holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Mange arbeidsoppgaver utføres ofte i vanskelig terreng, HMS og KS vil være sentrale fokusområder gjennom hele læretiden din. Opplæringen skal fremme gode arbeidsvaner i samarbeid med alle rundt deg.

Silje

Tidligere lærling grunnarbeider

“Hei! Jeg heter Silje og har vært lærling hos Marthinsen og Duvholt som grunnarbeider. Hver eneste dag har jeg følt meg sett, hørt og tatt vare på.

Jeg har hatt tett oppfølging fra ledelse og medarbeidere hele veien. Det jeg liker ekstra godt er at kompetansen er så utrolig stor, og at jeg fortsatt lærer mye selv nå som jeg er fast ansatt.”

Anleggsrørleggerfaget 

Anleggsrørleggerfaget handler om å legge rør i grøfter i et samfunn som stiller krav til rent drikkevann og til hygienisk og estetisk avløpshåndtering. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å finne løsninger som sikrer framdriften og økonomien i arbeidet med produksjon og drift av infrastruktur for vann og avløp. Faget handler videre om hvilken betydning vassforsynings- og avløpssystemer har for infrastrukturen i samfunnet. Faget bidrar til å utdanne yrkesutøvere som kan sørge for godt, trygt og sikkert drikkevann til innbyggerne i samfunnet, og for å lede bort spillvann og overvann i tråd med kravene i lover og forskrifter. Dette handler om å sikre kvaliteten, levetiden, funksjonen og driften av anlegg for fremtiden. 

Mange arbeidsoppgaver utføres ofte i vanskelig terreng, HMS og KS vil være sentrale fokusområder gjennom hele læretiden din. Opplæringen skal fremme gode arbeidsvaner i samarbeid med alle rundt deg.

Designed & Powered by Jobylon